แผนที่ตั้งสังเขปแสดงที่ตั้งอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
(ภาพจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 3 ค้างคาวกินกล้วย, เพลง-จิตรกรรมกระบวนจีน)

ชาวบ้านบางระจัน และชาวเมืองสรรค์ได้รวมตัวกันภายใต้การนำของพระครูธรรมโชติ และหัวหน้าชาวบ้านจำนวน 11 คน คือ
1 . นายแท่น ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
2. นายอิน ชาวบ้านศรีบัวทอง เเขวงเมืองสิงห์บุรี
3. นายเมือง ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
4.นายโชติ ชาวบ้านศรีบัวทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี
5. นายดอก ชาวบ้านกรับ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
6. นายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
7. ขุนสรรค์สรรพกิจ ( ทนง ) กรมการเมืองสรรคบุรี
8. นายพันเรือง กำนันตำบลบางระจัน
9. นายทองแสงใหญ่ ผู้ช่วยกำนัน ตำบลบางระจัน
10. นายจันเขียวหรือจันหนวดเขี้ยว นายบ้านโพธิ์ทะเล
11. นายทองเหม็น ผู้ใหญ่บ้าน